NASI REHABILITANCI

mgr Rafał Wokrój - właściciel/współwłaściciel Fizjoline, fizjoterapeuta kliniczny

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Rydgiera w Bydgoszczy oraz Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Szczecinie - kierunek fizjoterapia. Zajmuje się rehabilitacją ortopedyczną. Od ponad 17 lat pracownik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej - Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu.

mgr Łukasz Wrzalik

Absolwent Akademii Medycznej im K .Marcinkowskiego w Poznaniu , kierunek - fizjoterapia
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek - wychowanie fizyczne
Absolwent Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, kierunek- technik masażysta
Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – fizjoterapia w kardiologii i profilaktyce układu krążenia

mgr Rafał Ratuszniak

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia w Szczecinie Student Osteopathie Schule Deutschland w Hamburgu / Polska Akademia Medycyny Ostepoatycznej w Poznaniu.

Od 2013 roku indywidualna praca z pacjentami w gabinecie w Niemczech. Swoja drogę rozwoju zawodowego oparł na Osteopatii, która jest w Polsce czymś nowym, natomiast na „zachodzie” cieszy się dużym zainteresowaniem i skutecznością zarówno w terapii, jak i w diagnostyce. Jest to rodzaj nie tylko terapii manualnej, lecz cała koncepcja podejścia do pacjenta. Zawiera liczne techniki terapii manualnych wpływające na narząd ruchu, ale zajmuje się również narządami wewnętrznymi, które maja ogromny wpływ na funkcjonowanie ciała ludzkiego. Jest to podejście kompleksowe, holistyczne do indywidualnego pacjenta.

mgr Dariusz Jarema

Absolwent Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, kierunek- technik masażysta, Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, kierunek- fizjoterapia

dr n.med. Magdalena Ptak

fizjoterapeutka uroginekologiczna
Absolwentka fizjoterapii, którą ukończyła w 2001 roku na Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie oraz Instruktor Rekreacji tejże uczelni. Od zakończenia studiów zajmuje się szeroko pojętą fizjoterapią uroginekologiczną w szczecińskich szkołach rodzenia. Pracuje z pacjentkami przygotowując je do porodu, edukując w zakresie zdrowia fizycznego w ciąży i po porodzie oraz wspomagając regenerację dna miednicy czy laktację w połogu.

mgr Patryk Guźniczak

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na kierunku fizjoterapia, Obecny fizjoterapeuta żeńskiej kadry narodowej w hokeju na trawie, Fizjoterapeuta w Centrum Medycznym Fizjoline, Prowadzi również prywatną praktykę fizjoterapeutyczną w przychodni medycznej HUMIEJA & POKOJOWY Medical Center.

mgr Monika Czajka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalizująca się w fizjoterapii dziecięcej. Certyfikowany terapeuta metody Vojty, Trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad stóp u dzieci, Kinesiology Tapingu, w trakcie szkolenia z terapii czaszkowo-krzyżowej. Dowiadczenie w zakresie rehabilitacji niemowląt z nieprawidłowym/opóźnionym rozwojem ruchowym np.kręcz szyi, asymetrie, wrodzone wady stóp, wcześniactwo, dzieci, młodzież z wadami postawy, wadami kończyn dolnych,stóp, uszkodzenia CUN np. mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia odwodowe np. uszkodzenie splotu ramiennego, zespoły genetyczne, wady wrodzone np. przepuklina oponowo-rdzeniowa, małogłowie.

mgr Katarzyna Karpeta

Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu na kierunku fizjoterapii, gdzie uzyskała tytuł magistra w 2015r. Ukończyła także studia na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku ratownictwa medycznego, gdzie uzyskała tytuł licencjata w 2010r.