FMS™ (Functional Movement Screen)

Functional Movement Screen (w skrócie FMS) jest oceną jakościową siedmiu fundamentalnych wzorców ruchowych w naszym organizmie.

Ocena FMS™ poza identyfikacją zaburzeń i asymetrii, pozwala natychmiast ustalić kryteria i kierunki działań korygujących, które przywracają prawidłową jakość wzorców ruchowych. Weryfikacją progresji poprawy jest wynik uzyskiwany w ocenie FMS™ prowadzonej przez trenera czy fizjoterapeutę.